تلفن ثابت فروشگاه: ۰۵۱۳۵۲۲۲۰۲۰

فکس : ۰۵۱۳۵۲۲۰۷۱۰

تلفن همراه فروشگاه: ۰۹۱۲۰۲۱۲۰۴۰

کد پستی فروشگاه: ۹۱۸۹۷۷۳۵۱۸

آدرس شعبه مرکزی: مشهد، قاسم آباد، چهارراه ورزش، پاساژ الماس، طبقه منفی یک

شعبه ۲: گلبهار، بازار پرند، لاین سمت چپ، پلاک ۱۴۰